Skip to main content

Organizarea Concursului regional Timișoara Creativă 2022

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor va organiza cursuri în domeniul antreprenoriatului în colaborare cu liceele din Timișoara până la data de 24.03.2022.

O echipă va fi constituită din 9 elevi de la același liceu și va fi coordonată de un cadru didactic al liceului. Fiecare echipă va identifica o nevoie a comunității locale și va propune un concept de aplicație informatică destinată acoperirii acestei nevoi. Soluționarea nevoii comunității va fi planificată din perspectiva inițiativei private.

Echipa va proiecta astfel o întreprindere debutantă, care dezvoltă aplicația informatică propusă și deservește comunitatea cu ajutorul acesteia. Ideea de afaceri va fi configurată sub forma unui plan de afaceri sintetic (maxim 10 pagini) ce va fi redactat conform Anexei 1 din Regulament . Planul de afaceri va prezenta aplicația informatică propusă la nivel de concept (funcționalități, limbaj de programare, caracteristici principale ale interfeței, mod de utilizare). Se va acorda importanța identificării și evaluării nevoilor comunității, prezentării modalității în care aceste nevoi sunt soluționate prin serviciile oferite de întreprindere (cu ajutorul aplicației), explicării beneficiilor obținute de membrii comunității, demonstrării potențialului ideii de afaceri în materie de profitabilitate.

Subscribe to Our Newsletter: