Skip to main content

Cursuri în domeniul antreprenoriatului: 08.02.2021 – 19.03.2021

Înscrierea la cursuri se poate realiza online, prin simpla completare a acestui formular (poate fi efectuată de profesori sau direct de către elevi). Sunt eligibili toți elevii din clasele IX – XII.

Perioada de desfășurare a cursurilor: 08.02.2021 – 19.03.2021. Participarea este gratuită. Întâlnirile vor avea loc online, de două ori pe săptămână, în intervalul orar 15 – 16. La nivelul întregii perioade, vor fi organizate 12 cursuri cu durate de câte o oră. Elevii care participă la cursuri vor obține diplome din partea Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (cu indicarea modulelor la care au participat). Participarea la cursuri nu este o condiție obligatorie pentru înscrierea în competiția de planuri de afaceri, dar va fi foarte utilă pentru elaborarea planurilor. În același timp, participarea la cursuri nu face obligatorie încrierea în competiție.

Structura cursurilor:

1) Scopul inceperii unei activitati econmice. Stabilirea ideii de afaceri. Tipuri de agenti economici. Initiativa antreprenoriala in Timisoara, Timis, regiunea Vest. Bariere in calea inceperii unei afaceri. Exemple de afaceri.
2) Antreprenori invitati: Prezentari de afaceri.
3) Indicatori de rezultat: venituri, cheltuieli, profit, cifra de afaceri, valoarea adaugata. Contul de profit si pierdere. Bilantul contabil. Rentabilitatea. Statistici la nivel de oras, judet si regiune.
4) Antreprenori invitati: rezultate asteptate vs rezultate obtinute. Riscuri asociate afacerilor.
5) Ciclul de exploatare și bugetul de investiții
6) Surse de finanțare
7) Identificarea pieței și analiza de piață
8) Metode de efectuare a cercetării de marketing
9) Strategia de marketing
10) Antreprenori invitati: exemple de strategii de marketing
11) Previziunea veniturilor și a cheltuielilor de exploatare
12) Bugetul operațional și Pragul de rentabilitate

În ultimii ani, Universitatea de Vest din Timișoara a activat ca administrator de fonduri, acordând subvenții nerambursabile către aproape 300 de întreprinderi din regiune (aproximativ 35.000 de euro / întreprindere) și organizând cursuri, sesiuni de consiliere sau stagii de practică pentru mii de antreprenori. Toți lectorii propuși de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor vor dispune de experiență antreprenorială în mediul de afaceri local, dar și de experiență în elaborarea și implementarea de proiecte de investiții, în configurarea și implementarea de programe de sprijinire a antreprenoriatului sau în evaluarea de proiecte. Se va urmări punerea elevilor în contact cu subiectele de actualitate cu privire la mediul antreprenorial regional, dar și prezentarea oportunităților de începere a unor afaceri reale.

Subscribe to Our Newsletter: