Skip to main content

Competiția organizată în cadrul programului ”Timișoara Creativă” presupune elaborarea în echipă a unui plan de afaceri pentru o întreprindere debutantă care își propune deservirea populației locale. 

group of teenagers staying near a wall and watching phones
Termen limită 26.04.2024

În acest sens, echipa va începe prin identificarea unei nevoi a comunității. Se va evalua măsura în care publicul țintă este dispus să plătească pentru satisfacerea nevoii identificate. Nu există limitări în privința domeniilor vizate de întreprinderea debutantă. Nevoile identificate pot fi legate de petrecerea timpului liber, sport, sănătate, educație, activități profesionale, etc. Indiferent de entitatea care plătește pentru produsul vândut sau serviciul prestat, acesta se impune a fi adresat populației (persoanelor fizice).

Programul competiției

 • până la 26.04.2024

  Înscrierea echipelor în competiție

 • 09.05.2024 – 10.05.2024

  Organizarea de cursuri în domeniul antreprenorialului

 • 13.05.2024 – 24.05.2024
  Organizarea de ședințe de consiliere în licee
 • până la 04.06.2024
  Transmiterea planurilor de afaceri
 • în 06.06.2023
  Prezentarea planurilor de afaceri în fața comisiei de evaluare
 • 07.06.2024

  Publicarea clasamentului final pe site-ul FEAA

 • 10.06.2024

  Premierea câștigătorilor și acordarea diplomelor și premiilor

Echipa

 • O echipă va fi constituită din 9 elevi de la același liceu și va fi coordonată de un cadru didactic al liceului.

 • Fiecare echipă va identifica o nevoie a comunității locale și va propune o soluție destinată acoperirii acestei nevoi.

 • Soluționarea nevoii comunității va fi planificată din perspectiva inițiativei private.

 • Echipa va proiecta astfel o întreprindere debutantă care deservește comunitatea prin furnizarea de produse sau servicii.

 • Ideea de afaceri va fi configurată sub forma unui plan de afaceri sintetic (maxim 10 pagini).

Înscrierea unei echipei în competiția de idei de afaceri va fi efectuată de către cadrul didactic coordonator până la date de 26.04.2024. Formularul de înscriere se completează aici.

Subscribe to Our Newsletter: